Sunday, August 2, 2009

Sekilas Ungkapan........


Wanita yang cantik tanpa peribadi yang mulia, umpama kaca mata yang bersinar-bersinar, tetapi tidak melihat apa-apa

No comments: